top of page

Chào mừng đến với thế giới tưởng tượng của tôi!

Tôi là một nghệ sĩ tự học vẽ nhiều loạt tranh theo 2 phong cách chính.

- Trừu tượng: dành cho những ý tưởng triết học, trừu tượng. Loạt bài: Tiếng vọng của Socrates, Khả năng hình học

- Nghĩa bóng: cho những vấn đề nóng bỏng đương thời (biến đổi khí hậu, tư pháp hình sự, cánh hữu, xung đột vũ trang) và lợi ích chung của con người (tình yêu, chia ly, tình bạn). Loạt bài: Mất tích, Thần thoại,

Di sản.

Tôi đánh giá cao việc xem và phản hồi của bạn.

LOST & FOUND IN THE TIME OF INFECTION Series

SUPERPOSITION OF AMBIVALENT STATES Series
 

UN Civil War.jpg

LEGENDS & MYTHS Series

The Deconstruction of  Compassion (Giải Cấu Lòng Nhân Từ).jpg

ICONS Series

Silk Enigma.jpg
bottom of page